Umowa PKO BP S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 17 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański) w sprawie o sygn. XXVIII C 13857/22:

I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z dnia 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 7 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.