Umowa nieważna wobec konsumenta, wobec przedsiębiorcy jest skuteczna

1 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. A. Wlekły-Pietrzak, XXV C 1533/17) uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. Noble Bank jest nieważna wobec powódki – konsumentki, ale w pełni skuteczna wobec jej męża. Sąd uznał, że kredyt zaciągnięty na spłatę innego kredytu, który posłużył na zakup lokalu, w którym była prowadzona działalność gospodarcza oznacza, że powód nie miał statusu konsumenta, a zatem nie może się powoływać na przepisy chroniące konsumentów.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. J. Czabański.