Umowa nieważna – uznany zarzut potrącenia

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bogdan Świerczakowski; V ACa 575/21) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021 r. (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2457/20, ale sprawa z 2016 r.) co do nieważności umowy z Getin Bankiem, ale uznał zarzut potrącenia zgłoszony przez bank i zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.