Umowa Millennium nieważna

W dniu 19 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 1643/21), wydał wyrok, w którym:

ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 66.349,26 PLN oraz 54.597,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 września 2022 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.