Umowa Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 4497/21), w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., wyrokiem wydanym w dniu 1 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym:

1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego z kwietnia 2007 r. jest nieważna w całości;

2. zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę 240.569,08 zł tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

3. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów koszty procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.