Umowa Millennium nieważna

W dniu 28 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 8/21, poprzednia sygnatura III C 1286/18; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A:

I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w grudniu 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych rat w wysokości ok. 33 tys. zł i ponad 60 tys. CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;

III. w pozostałej części powództwo oddala (w zakresie żądania zasądzenia odsetek od dnia wezwania przedsądowego oraz modyfikacji powództwa).

IV. kosztami procesu obciąża w całości pozwanego.

Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, bo zawiera klauzule abuzywne, niewiążące strony powodowej, a ich eliminacja powoduje, że utrzymanie umowy jest niemożliwe.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska