Umowa mBanku z 2008 r. prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 406/23; SSO del. Adam Jaworski) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 października 2022 r. (II C 424/18; SSO Eliza Kurkowska) i ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego udzielonego w lipcu 2008 r. na kwotę 550 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconej kwoty 380 tys. zł z odsetkami częściowo od dnia wniesienia powództwa a w pozostałym zakresie od dnia złożenia modyfikacji powództwa.

Sąd Apelacyjny wskazał, że nie podziela oceny wyrażonej przez Sąd Okręgowy (a czy jest jakiś wyrok sędzi Kurkowskiej w sprawach „frankowych” który nie został zmieniony?) a umowy zawierane przez mBank (ówczesny BRE Bank) były już wielokrotnie przedmiotem oceny sądów powszechnych. Nie ma już wątpliwości, że postanowienia tego typu są nieuczciwe, a ich eliminacja prowadzi do upadku całej umowy, chyba że sprzeciwia się temu konsument. Pozwany przedsiębiorca pozostaje w opóźnieniu od sformułowania roszczenia przez konsumenta, co w tym przypadku nastąpiło zdaniem Sądu w pozwie i następnie rozszerzeniu powództwa.

Sąd obciążył pozwanego kosztami procesu za obie instancje.

Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Postępowanie w II instancji trwało 20 miesięcy, a łącznie 76 miesięcy.

Kredytobiorców reprezentował adw. dr Jacek Czabański.