Umowa mBanku prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 11 lipca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1573/22; SSA Robert Obrębski) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 lipca 2022 r. (II C 348/17; SSO Eliza Kurkowska) i ustalił nieważność umowy kredytu waloryzowanego zawartej z mBankiem w kwietniu 2008 r. w wysokości 700 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot w wysokości ok. 300 tys. zł i 50 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego w marcu 2017 r. oraz rozszerzenia powództwa w 2019 r.

Sąd Apelacyjny wskazał, że nieważność tego typu umów jest przesądzona już w orzecznictwie, tak jak również data, od której należy liczyć odsetki za opóźnienie.

Aczkolwiek sprawa toczyła się łącznie 7 lat, to jednak zasądzone odsetki rekompensują ten czas oczekiwania – powiększyły bowiek kwotę roszczenia kredytobiorców o 60%, co pokazuje zresztą jakie koszty poniósł bank nie uznając roszczenia wcześniej.

Bank wytoczył zresztą odrębną sprawę o zwrot kwoty kredytu – tam kredytobiorcy złożyli oświadczenie o potrąceniu wskutek czego wierzytelność banku o zwrot kwoty kredytu wygasła w całości – a na rzecz kredytobiorców pozostała nadwyżka w wysokości ok. 200 tys. zł.

Obecnie pozostaje jeszcze wykreślić hipotekę i sprawa kredytu będzie zamknięta.

Wyrok jest prawomocny. Postępowanie prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.