Umowa mBanku prawomocnie nieważna

27 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 791/21; SSA Bernard Chazan) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 maja 2021 r. (XXVIII C 1281/21; wcześniejsza sygnatura I C 1120/17) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z lipca 2007 r., ale odsetki zasądził od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę w toku I instancji oraz uznał zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Koszty postępowania apelacyjnego ponosi bank.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może wnieść skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.