Umowa mBanku prawomocnie bez indeksacji!

22 października 2020 r. (I ACa 1030/18) Sąd Apelacyjny w Łodzi (spr. SSA Dorota Ochalska-Gola, SSA Alicja Myszkowska; SSA Bożena Wiklak) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. (SSO Teresa Jakóbowska-Wójcik; II C 110/16) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. na kwotę ok. 300 tys. zł jest bezskuteczna w zakresie zmian oprocentowania na podstawie decyzji zarządu (do czasu zawarcia aneksu, który ustalił oparcie oprocentowania o LIBOR) oraz w zakresie indeksacji kursem CHF.
W rezultacie na rzecz kredytobiorców został zasądzony zwrot rat już nadpłaconych w kwocie ponad 66 tys. zł (pozew obejmował kwoty płacone do 2015 r.). Wysokość zadłużenia z tytułu umowy też oczywiście nie może być przeliczana na CHF i z powrotem.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.