Umowa mBanku nieważna

28.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska; II C 288/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym ustalił, że umowa kredytowa z kwietnia 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 24.910,48 CHF.
Jednocześnie Sąd zastosował teorię salda w zakresie kwoty wyrażonej w PLN i uznał, że roszczenie o zapłatę kwoty w PLN nie przysługuje, dopóki kredytobiorca nie zapłacił bankowi więcej niż otrzymał kwoty kredytu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.