Umowa mBanku nieważna

14 kwietnia 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 16226/22, wcześniej III C 2333/20; SSO Ewa Uchman), w którym Sąd:

1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z sierpnia 2007 r. jest nieważna w całości;

2. bank ma zwrócić kwotę zapłaconą przez kredytobiorców wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty

3. bank ma zwrócić koszty procesu.

Sąd nie miał wątpliwości, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji, które są bezskuteczne, a w efekcie ich usunięcia umowa nie może być dalej wykonywana i musi być uznana za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 32 miesiące.