Umowa mBanku nieważna

W dniu 21 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1275/20; SSO Anna Popławska-Czerwińska) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z BRE Bankiem w maju 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty. Odsetki zostały zasądzone dopiero od dnia odebrania przez Sąd oświadczenia o skutkach stwierdzenia nieważności umowy po stosownym pouczeniu na rozprawie. Sąd przyznał powodom również całość kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Postępowanie w I instancji trwało 34 miesiące.