Umowa mBanku nieważna

14 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 96/18; SSR del. Anna Bonkowska) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBankiem w styczniu 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców część dochodzonej kwoty, uwzględniając fakt, że w sprawie wytoczonej przez bank kredytobiorcy podnieśli zarzut potrącenia roszczenia banku o zwrot kwoty kredytu z roszczeniem kredytobiorców o zwrot zapłaconych rat skutkiem czego częściowo ich roszczenie wygasło.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 61 miesięcy.