Umowa mBanku nieważna

W dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (SSO Adam Malinowski; XXVII Ca 210/19) wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z 11 października 2018 r. (SSR Barbara Syta-Latała; VI C 155/17) i uznał, że umowa kredytu na kwotę 100 tys. zł. zawarta w 2008 r. z mBankiem jest nieważna a kredytobiorcy należy się zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania (2016 r.). Jednocześnie Sąd uznał, że doszło do skutecznego potrącenia wierzytelności w ramach obrony kredytobiorcy przed powództwem ze strony banku i zasądził wyłącznie nadwyżkę ponad potrąconą kwotę kapitału. W rezultacie wyroku strony są już rozliczone co do kwoty kapitału, a odrębne powództwo banku dotyczyć tylko tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W tej sprawie decydujące zdanie będzie miał oczywiście wyrok TSUE, który zapadnie w pierwszej połowie 2023 r.

Sprawą prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios, adw. Anna Wolna-Sroka a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.