Umowa mBanku nieważna

Wyrok prawomocny – umowa mBanku z października 2008 r. nieważna.

10 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska; V ACa 767/18) uznał, że umowa jest nieważna ze względu na brak rzetelnej informacji i nieuczciwość mechanizmu indeksacyjnego a kredytobiorcom należny jest zwrot zapłaconych rat kredytu.

Sąd tym samym całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 września 2018 r. (SSO Eliza Kurkowska; II C 436/17), który oddalił powództwo kredytobiorców uznając, że umowa jest ważna i uczciwa. Jak do tej pory żaden wyrok sędzi Kurkowskiej nie znalazł uznania Sądu Apelacyjnego – ciekawe jak długo jeszcze sędzia będzie wydawać wyroki sprzeczne z prawem?

Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od stycznia 2022 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy.

Bank musi również zwrócić koszty procesu za obie instancje.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.