Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 699/17):

1. ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego na kwotę 180 tys. zł. z czerwca 2008 r. zawarta z mBankiem jest nieważna;

2. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 87 tys. zł i 13 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania.

3. Obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.