Umowa mBanku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 3055/20) wyrokiem na posiedzeniu niejawnym wydanym w dniu 17 stycznia 2022 r. ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2007 jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania. Pisemne uzasadnienie nie zostało na razie sporządzone.

Pozew w tej sprawie został skierowany jeszcze w listopadzie 2015 r., początkowo do Sądu Rejonowego, później po rozszerzeniu powództwa sprawa trafiła do Sądu Okręgowego i doczekała się wreszcie rozstrzygnięcia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak, adw. Maciej Zaborowski.