Umowa mBanku „starego portfela” jest nieważna a druga umowa jest „odfrankowiona”

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 13 października 2020 r. (SSO Marcin Polakowski; II C 652/18):
-ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. („stary portfel” mBanku) jest nieważna,
-ustalił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie z 2008 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców;
-zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 27 tys. PLN.
W ustnych motywach wyrok Sąd wyjaśnił, że umowa z 2006 r. jest nieważna z uwagi na brak precyzyjnych reguł w zakresie zmiany oprocentowania kredytu. Umowa przyznawała bankowi swobodę w tym zakresie. Jednocześnie sąd zastosował teorię salda i oddalił powództwo o zapłatę w zakresie tej umowy. Co do umowy kredytobiorców z 2008 r., sąd wyjaśnił, że zawarte w niej klauzule indeksacyjne są nieuczciwe i tym samym bezskuteczne wobec kredytobiorców. Umowa może być dalej wykonywana bez tych klauzul. Sąd uwzględnił również powództwo o zapłatę powstałej nadpłaty w zakresie tej umowy.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański, adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Fabian Orłowski.