Umowa mBanku bez indeksacji

17.11.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 222/17; SSO Marcin Polakowski) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank, w którym:
I. oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego CHF z lipca 2008 r.,
II. ustalił za bezskuteczne wobec powodów klauzule zawarte w umowie, tj. par. 1 ust. 3, par. 1 ust. 3A, par. 10 ust. 4, par. 12 ust. 5.
III. zasądził na rzecz powodów od mBank S.A. kwotę ponad 98 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 marca 2017 r. do dnia zapłaty.
Sąd dostrzegł wadliwość klauzul waloryzacyjnych. Pozwany posiadał instrumenty, które pozwalały mu arbitralnie kształtować wysokość zobowiązania powodów. Kredyt może być jednak wykonywany dalej jako kredyt złotowy – umowa dalej spełnia swój cel i nie ma potrzeby jej unieważnienia. Na zasądzoną kwotę składa się nadpłata oraz wysokość uiszczonych składek na tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, którego postanowienia zawarte w umowie należy również uznać za bezskuteczne.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki, adw. Dominika Helios.