Umowa mBank prawomocnie nieważna

30 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska; I ACa 364/21), generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020 r. (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 385/17), w którym to wyroku Sąd ustalił, że umowa kredytu z kwietnia 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 418.515,61 zł wraz z odsetkami.
Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda odsetki za opóźnienie od kwoty 418.515,61 zł od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2021 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania przez bank, uznając jednocześnie zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank).
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców koszty procesu za II instancję w kwocie 8.100 zł.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.