Umowa mBank prawomocnie nieważna

15 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska; I ACa 179/21), generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 września 2020 r. (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 530/17), w którym to wyroku Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF z czerwca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 160.867,28 PLN oraz 61.867,28 CHF zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda odsetki za opóźnienie od dnia 10 lipca 2020 r. do dnia zapłaty.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców koszty procesu za II instancję w kwocie 8.100 zł.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański