Umowa mBank nieważna

W dniu 1 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak XXVIII C 3334/21) wydał wyrok, w którym ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta z mBank SA jest nieważna i zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi do dnia zapłaty.

Sąd zasądził również na rzecz powodów zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w przedmiotowej umowie występują klauzule abuzywne dotyczące mechanizmu indeksacji, ryzyka walutowego oraz kursowego. Przede wszystkim abuzywności należy upatrywać się z w braku rzetelnej informacji udzielonej powodom o konstrukcji umowy kredytu oraz w nieograniczonym ryzyku kursowym na którzy narażeni są powodowie. Sąd wskazał następnie, iż po wyeliminowaniu przedmiotowych klauzul abuzywnych umowa nie może się ostać.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.