Umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium z czerwca 2006 r. zł jest nieważna

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Polańska – Farion; I ACa 472/22), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 28 stycznia 2022 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, wcześniejsza sygnatura I C 2847/20).

Sąd Apelacyjny potwierdził, że umowa jest nieważna. Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne od dnia złożenia oświadczenia kredytobiorcy

Wyrok jest prawomocny.

Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.