Umowa kredytu waloryzowego mBanku z 2010 r. jest nieważna

9 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 60/17, SSO Bożena Chłopecka) wydał wyrok, w którym:
– ustalił, że umowa kredytu hipotecznego mBanku z 2010 r. jest nieważna;
– oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku mniej niż otrzymał;
– zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu.

Umowa została zawarta w 2010 r. i zaraz po jej zawarciu strony zawarły aneks pozwalający kredytobiorcy na spłatę kredytu w CHF. W efekcie tabele kursowe banku znalazły zastosowanie tylko do przeliczenia kwoty wypłaconego kredytu na równowartość w CHF.

Sąd zwrócił uwagę, że umowa jest nieważna zarówno ze względu na nieuczciwość klauzul przeliczeniowych, jak i zastosowanie waloryzacji niezgodnie z jej celem, którym jest utrzymanie siły nabywczej świadczeń stron.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.