Umowa kredytu samochodowego Santander Consumer Bank nieważna

23 października 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Ziemowit Barański, XII C 1375/18) wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu „nominowanego” z kwietnia 2008 r. Santander Consumer Banku na zakup samochodu na kwotę 86 tys. zł. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda zwrot ponad 90 tys. zł. (kwota zapłacona bankowi ponad kwotę wypłaconą).
Tytułem uzasadnienia Sąd wskazał, że:
1) zawarta w umowie klauzula zmiennego oprocentowania jest nieważna, bez tej klauzuli strony nie zawarłyby umowy, a nie sposób domniemywać, że ich wolą było umówić się na oprocentowanie stałe, bez tej klauzuli umowa nie może być wykonywana więc należy stwierdzić jej nieważność,
2) klauzula zmiennego oprocentowania może być z powodzeniem uznana za klauzulę abuzywną i wówczas i tak należałoby stwierdzić nieważność umowy ponieważ bez tej klauzuli umowy nie dałoby się wykonać,
3) zawarte w umowie klauzule indeksacyjne są bez wątpienia abuzywne, zaś bez nich umowy nie da się wykonać, co również skutkuje jej nieważnością,
3) w ocenie Sądu można uznać wyłącznie jeden skutek abuzywności klauzul waloryzacyjnych, tj. ich całkowite wyeliminowanie z umowy. Sąd stanowczo oponuje uzupełnianie umowy jakimkolwiek przepisem dyspozytywnym, w tym w szczególności kursem średnim NBP. Takie uzupełnienie byłoby wprost sprzeczne z celem Dyrektywy 93/13.
4) nie można się zgodzić, aby dla konsumenta abuzywność klauzuli umownej skutkowała uzupełnieniem umowy o przepisy dyspozytywne czy wręcz zwyczaje, ponieważ ani przepisy dyspozytywne ani zwyczaje nie są konsumentowi w ogóle znane i nie ma o nich żadnej wiedzy w chwili zawierania umowy. Konsument nie jest profesjonalistą w obrocie prawnym, aby musieć znać prawo
5) RRSO wskazana w umowie pozwala wysnuć wniosek o nieuczciwej praktyce rynkowej stosowanej przez pozwanego, ponieważ RRSO wskazana w umowie wprowadzała w błąd co do rzeczywistych kosztów kredytu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i r.pr. Kamila Puńko.