Umowa kredytu na 13,5 mln zł. zawarta z Noble Bank nieważna!

Wyrokiem z 20 sierpnia 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 223/20, ale sprawa toczy się od 2017 r.) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA, w którym uznał umowę kredytu indeksowanego z maja 2007 r. za nieważną.
Umowa kredytu opiewała na 13,5 mln. zł., później aneksami podwyższona do 15,5 mln. zł, a zabezpieczeniem kredytu były działki pod Warszawą o wartości blisko 200 mln. zł. Bank jednocześnie wymógł na kredytobiorcy podpisanie pełnomocnictwa do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia za 40% wartości w przypadku braku spłaty kredytu, a na zawarcie umowy w takim kształcie osobiście nalegał wiceprezes banku.
Sąd uznał, że umowa jest nieważna, ale oddalił roszczenie o zapłatę, zapewne opierając się na teorii salda, ale ponieważ wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, to dowiemy się tego dopiero z uzasadnienia pisemnego.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.