Umowa kredytu mBanku nieważna

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 468/17) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu z dnia 26 lipca 2006 r. jest nieważna.
II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 230.651,67 PLN oraz 23.247,17 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty.
Sąd uwzględnił nieważność umowy mając na uwadze art. 69 prawa bankowego oraz art. 358 (1) kc. Zdaniem Sądu głównym zarzutem jaki można skierować do pozwanego banku jest brak oznaczoności świadczenia oraz sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego.
Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios i adw. dr Jacek Czabański