Umowa kredytu mBank nieważna

21 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska, II C 380/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego udzielonego w maju 2008 r. na kwotę 950 tys. zł jest nieważna i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę rat zapłaconych w CHF (ponad 60 tys. CHF), ale oddalił roszczenie o zwrot kwot w PLN – gdyż sąd uznał, że skoro kwota jaką powodowie uiścili na rzecz banku nominalnie nie przekracza kwoty, jaką powodowie otrzymali od banku na podstawie umowy kredytu, to nie ma mowy o bezpodstawnym wzbogaceniu (tzw. teoria salda).
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.