Umowa kredytu konsolidacyjnego Banku Millennium nieważna

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk, III C 1655/19), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa o kredyt konsolidacyjny z kwietnia 2007 r. jest nieważna, dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 19.656,27 PLN.
Sąd przychylił się do stanowiska strony powodowej, że pozwany Bank dowolnie kształtował wysokość zobowiązania powodów. Umowa jest również nieważna, ze względu na naruszenie zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Kwota zasądzona stanowi różnicę pomiędzy ratami faktycznie uiszczonymi na rzecz banku a kwotą otrzymaną. Sąd zastosował zatem teorię salda, od której Kancelaria oczywiście wniesie apelację.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Dominika Helios Wyrok jest nieprawomocny.