Umowa kredytu ING Bank Śląski nieważna

24 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Joanna Kurek-Pachla, II C 235/19, wydał wyrok, w którym:
1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty tytułem nieważności umowy.
2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
W tej sprawie nie było potrzeby występowania z roszczeniem w zakresie ustalenia nieważności umowy, ponieważ sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego, hipoteka została już wykreślona kilka lat temu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.