Umowa kredytu indeksowanego Polbank EFG nieważna

Wyrok prawomocny, umowa kredytu indeksowanego Polbank EFG z października 2006 r. na kwotę ok. 470 tys. zł. nieważna.

29 marca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 29 marca 2022 r. (VI ACa 684/20; SSA Małgorzata Borkowska) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 czerwca 2020 r. (XXV C 273/20; SSO Monika Włodarczyk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził zwrot zapłaconych rat.

Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok o tyle, że odsetki od roszczenia zasądził od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przez kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, bo bank posiada już teraz więcej wpłaconych środków przez powodów niż wypłacił w wykonaniu umowy.

Umowa jest nieważna, gdyż bank nie poinformował konsumenta o ryzyku, a tabele kursowe są ustalane arbitralnie, więc postanowienia te są nieuczciwe i bezskuteczne. Bez nich umowa trwać nie może, bo są to główne świadczenia stron.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios.