Umowa kredytu d. Noble Bank nieważna

11 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1973/17; SSO Piotr Bednarczyk) wydał wyrok w którym uznał umowę kredytu d. Noble Bank SA na 1,050 mln zł z 2007 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 1,2 miliona złotych, stanowiących kwotę zapłaconą przez kredytobiorców ponad kwotę otrzymanego kredytu. Sprawa była o tyle specyficzna, że kredyt został przed terminem całkowicie spłacony poprzez odszkodowanie wypłacone przez Skarb Państwa po wywłaszczeniu działki na budowę autostrady. Kredytobiorcy dochodzili zwrotu wyłącznie nadwyżki. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.