Umowa kredytu Banku Millennium nieważna

26 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka, XXIV C 409/19, wcześniej, od 2017 r. sprawa toczyła się przed sądem rejonowym) wydał wyrok, w którym:
1. ustalił, że umowa o kredyt zawarta z Bankiem Millennium SA w styczniu 2007 r. jest nieważna;
2. zasądził od Banku Millennium na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 146 tys. PLN tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu;
3. zasądził od Banku Millennium na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sąd krótko uzasadniając wyrok stwierdził, że podziela argumentację pozwu, że umowa jest nieważna ze względu na brak określoności świadczenia kredytobiorcy, gdyż bank przez wyznaczanie kursów w swoich tabelach mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Ponadto taka konstrukcja umowy omija przepisy o odsetkach maksymalnych, jak również narusza prawo bankowe, które określa, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, a nie kwoty wykorzystanego kredytu przeliczonej według jakiegoś wskaźnika.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.