Umowa ING Bank Śląski nieważna.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym! W dniu 30 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (SO Jolanta Polko) w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt I C 926/18) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z października 2008 r. jest nieważna.
Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych środków tj. 476.714,99 PLN oraz 64.551,65 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2018 r.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.