Umowa ING Bank Śląski nieważna

W dniu 15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny (SO Agata Młynarczyk-Śmieja) w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt I C 195/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z lipca 2008 r. jest nieważna.
Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych środków tj. 89.006,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 lipca 2018 r.
Ponadto sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.