Umowa ING Bank Śląski nieważna

Wyrokiem z 8 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Krzysztof Żyłka, I C 832/19, wcześniejsza sygnatura w SR w Katowicach, I C 1380/16) ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta w 2008 roku z ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną w Katowicach jest nieważna oraz zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kredytu w PLN oraz CHF wraz z odsetkami.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.