Umowa indeksowana kursem EUR z 2010 r. ważna i uczciwa

30 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2524/18; SSR del. Edyta Bryzgalska) wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego kursem EUR udzielonego w 2010 r. przez Getin Noble Bank.
Sąd oddalił powództwo i zasądził od kredytobiorców na rzecz banku zwrot kosztów procesu w wysokości 10.817 zł.
Głównymi motywami rozstrzygnięcia było:
1. umowa kredytu indeksowanego jest dopuszczalna prawem;
2. kredytobiorcy byli właściwie poinformowani o ryzyku (oświadczenie do umowy), a ponadto musieli zdawać sobie z niego sprawę (wcześniej zaciągnęli kredyt indeksowany kursem CHF; kredyt był z 2010 r., czyli po gwałtownym wzroście kursu CHF i kiedy w mediach zaczęło się już robić głośno o sprawie spreadów);
3. w umowie spread jest pokazany (jako dopuszczalne odstępstwo o plus minus 7,5% od kursu rynkowego), a ponadto kredytobiorcy mieli możliwość spłaty bezpośrednio w EUR, a zatem stosowanie kursu banku nie było konieczne. Sąd uznał, że możliwa też była wypłata kredytu według kursu średniego NBP, gdyż takie zapiski znalazły się w wewnętrznych notatkach banku, choć kredytobiorcy zaprzeczali, aby o tym wiedzieli, a w umowie nie ma o tym słowa.
4. W rezultacie umowa jest zgodna z prawem i nie zawiera postanowień nieuczciwych. Bank nie dopuścił się również nieuczciwej praktyki rynkowej, gdyż poinformował o stosowanym spreadzie.
Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.