Umowa Getin prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 223/21; SSA Małgorzata Sławińska) wydał wyrok, w którym co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 grudnia 2020 r. (I C 1599/19; SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) co do nieważności umowy kredytu zawartej w lutym 2008 r. z Getin Bankiem na kwotę ok. 190 tys. zł.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot dochodzonych kwot z odsetkami za opóźnienie (ok. 94 tys. zł i 10 tys. CHF), ale dopiero od modyfikacji powództwa obejmującej roszczenie o ustalenie (zdaniem Sądu dopiero od tego momentu bank miał pewność co do roszczenia kredytobiorcy) aż do złożenia zarzutu zatrzymania przez bank w 2021 r. Zapłata na rzecz kredytobiorcy ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem kwoty wypłaconej (co nie obejmuje doliczanych przez Getin Bank licznych dodatkowych opłat i składek na rozmaite ubezpieczenia).

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, a wcześniej adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.