Umowa Getin Bank nieważna

W dniu 27 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. XXVIII C 1181/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustali, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z dawnym Getin Bankiem S.A. w sierpniu 2007 r. jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 140 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lutego 2020 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasadził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania!

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.