Umowa Getin Bank nieważna

12 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 2720/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym:

I. ustalił, że umowa kredytu d. Getin Banku na ok. 400 tys. zł. jest nieważna oraz zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda dochodzą kwotę rat z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wniesienia powództwa (co nastąpiło w 2016 r.) i uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania.

II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu.

W krótkim uzasadnieniu Sąd wskazał, że powód jest konsumentem a bank profesjonalistą, zatem powinien wypełniać obowiązki informacyjne poprzez przekazanie wszystkich niezbędnych informacji o produkcie jakim jest umowa kredytu indeksowanego. Co ciekawe, powód pracował w Irlandii, ale bank nie zaproponował mu kredytu powiązanego z kursem Euro, namawiając na CHF.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.