Umowa Getin Bank bez wad?

Wyrokiem z 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 631/19; SSO Tomasz Jaskłowski) oddalił powództwo kredytobiorcy.

Sąd uznał, że umowa zawarta we wrześniu 2008 r. z Getin Bankiem na kredyt na około 230 tys. zł z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny, a która została faktycznie wydatkowana na zakup mieszkania wakacyjnego w Grecji, nie zawiera klauzul abuzywnych, gdyż tabela kursów banku musiała być ustalana na podstawie kursów z rynku międzybankowego, a zatem bank nie miał dowolności.

Ponadto każdy przeciętny konsument musiał sobie zdawać sprawę z ryzyka związanego z takim kredytem.

Poza tym powódce w tej sprawie nie przysługiwał status konsumenta, gdyż mieszkanie wakacyjne było potem przez nią wynajmowane przez pewien czas letnikom na wakacje, a zatem nie było zdaniem Sądu na jej własne potrzeby.

Kredytobiorca złoży oczywiście apelację.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.