Umowa Eurobank nieważna

W dniu 15 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Kossowska; XXVIII C 1627/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z października 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty 236.925,57 PLN oraz wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia zapłaty oraz zwrotem kosztów procesu.

W ocenie Sądu nieważność umowy kredytu należy upatrywać w jej sprzeczności z art. 353(1) kc. Sąd wskazał bowiem na występujące w umowie kredytu klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu indeksacji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.