Umowa Ekstralokum d. Kredyt Banku jest nieważna

9 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1423/22; SSA Adam Jewgraf) wydał w wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu d. Kredyt Banku z lipca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

Sąd zmienił wcześniejszy niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22 czerwca 2022 r. (I C 1028/18; SSO Iwona Wysocka) uznając, że niedopuszczalne jest uzupełnienie umowy o kurs średni NBP ani o jakikolwiek inny wskaźnik.

Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne w umowie Ekstralokum są abuzywne a jako że stanowią świadczenie główne, to ich eliminacja skutkuje upadkiem umowy. Sąd podziela orzecznictwo TSUE i SN odnośnie skutków abuzywności i braku możliwości uzupełnienia umowy. Sąd jasno wskazał, że próba uzupełnienia umowy jest sprzeczna z celami Dyrektywy 93/13, ponieważ musi być zachowany efekt odstraszający, a ponadto nie można podejmować działań, które miałyby złagodzić skutki abuzywności wobec przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu prawnego umowę zawierającą klauzule niedozwolone. Sąd uznał więc przesłankową nieważność umowy. Powodom należało zasądzić dochodzoną przez nich kwotę tytułem świadczenia nienależnego.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził r.pr. Kamila Puńko. Sprawa trwała łącznie 57 miesięcy, z czego 8 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym.