Umowa EFG Eurobank Ergasias nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Agnieszka Kossowska; XXVIII C 702/21):

1. ustala, że umowa kredytu EFG Eurobank Ergasias z października 2007 roku jest nieważna w całości;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda ponad 288 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od marca 2021 r. do dnia zapłaty

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska