Umowa DNB nieważna

W dniu 26 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1768/18, SSO Ewa Jończyk) uznał, że umowa zawarta z DNB Bank Polska S.A. w kwietniu 2009 r. jest nieważna.
Sąd zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 359.836,81 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie i w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania.
Sąd uznał umowę sprzeczną z naturą stosunku cywilnoprawnego z uwagi na zawarcie w umowie klauzul indeksacyjnych, które Sąd uznał za niedozwolone. Wyeliminowanie klauzul abuzywnych powoduje, że nie ma możliwości utrzymania stosunku cywilnoprawnego jako umowy kredytu. Sąd wskazał, że nie ma możliwości pozostawienia umowy kredytu jako kredytu złotowego z oprocentowaniem LIBOR, bowiem strony nie zawarłby umowy bez zapisów o indeksacji.
Sąd przy rozliczeniu świadczeń przyjął zasadę tzw. dwóch kondykcji.
Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios