Umowa DNB nieważna

W dniu 16 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4351/21, SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) uznał, że umowa zawarta z DNB Bank Polska S.A. w marca 2009 r. jest nieważna.
Sąd zasądził łącznie na rzecz powodów kwoty 122.655,00 PLN oraz 63.493,32 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie i w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania.
Sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności całej umowy kredytu. Sąd uznał, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych stanowią klauzule abuzywne. W szczególności – bank zagwarantował sobie możliwość dowolnego kształtowania wysokości kursu waluty według którego dokonywano obliczenia wysokości kapitału kredytu i spłacanych rat. Po wykreśleniu owych klauzul, umowa nie może być dalej wykonywana, zatem należało stwierdzić jej nieważność
Sprawę prowadzili adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.