Umowa Deutsche Bank nieważna

Wyrokiem z 19 lipca 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 735/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska SA, w którym uznał umowę kredytu z marca 2008 r. za nieważną.

Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, opierając się najprawdopodobniej na teorii salda, ale ponieważ wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, to dowiemy się tego dopiero z pisemnego uzasadnienia.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.