Umowa dawnego Fortis Banku uznana za nieważną!

W dniu 28 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1417/21, poprzednia sygn. I C 1889/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt budowlano-hipoteczny z marca 2006 r. jest nieważna,
II. zasądził od BNP Paribas Bank Polski S.A. kwoty 112 tys. PLN oraz 77 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu z przedsądowego wezwania do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.
Wyrok jest nieprawomocny.