Umowa d. Raiffeisen Banku nieważna

7 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Kamil Gołaszewski; XXV C 2440/19), wydał wyrok w sprawie przeciwko dawnemu Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Raiffeisen Bank Int’l AG) i ustalił, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 19.839,68 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie w PLN stosując tym samym teorię salda.
Ponadto Sąd zasądził na rzecz naszego klienta całość kosztów zastępstwa procesowego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka.